Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Perla Beauty Alicja Szlachta z siedzibą w Zabrzu przy ul. Stanisława Struzika, nr 6b, lok. 21 (dalej również jako ,,ADO”).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 606 686 066, w drodze korespondencji elektronicznej, (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej lub adres. Ul. Zawiszy Czarnego 9 w Katowicach.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych medycznych (wymienionych w ankietach przed przeprowadzeniem określonych zabiegów) oraz danych kontaktowe, takich jak numer(y) telefonu(-ów) oraz e-mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umów dotyczących przede wszystkim świadczenia usług kosmetycznych oraz sprzedaży kosmetyków (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy), wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego), windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes), obsługi reklamacji i gwarancji(art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego).

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

Ramy czasowe przetwarzania

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

  • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
  • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres do 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych Osobowych

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu realizacji umowy, a brak podania danych medycznych będzie podstawą do odmowy wykonania usługi kosmetycznej.

Informacje dodatkowe

ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OPI Depileve Sesderma Mesoestetic Gerlach Technik LVL Lashes Zdrowe Nogi Filorga Dermaquest
Zadzwoń do nas